Názory

Václav Vlk

Nejsme ve válce, zhodnotil soud stav nouze a za krádež dal podmínku

Vypůjčil jsem si pro svůj krátký přehled minulého týdne titulek z Novinky.cz a mírně ho upravil. Krajský soud v Plzni vedený předsedou senátu Eduardem Wipplingerem pravil:...
Klára Samková

Tragédie SVJ – prohlášení vlastníka včera, dnes… a na věky

Podle současných dostupných informací existuje v České republice celkem 68.987 společenství vlastníků jednotek, přičemž tato společenství jsou zastoupena 187.376 členy výboru.  Pokud bychom mohli předpokládat, že v každém...
Martin Mikyska

„Odsuzující zprošťovák“ jako Pyrhovo vítězství v kauze Postoloprty

Nejvyšší správní soud jako soud kárný uveřejnil na svých webových stránkách rozhodnutí sp. zn. 12 Ksz 7/2019 – 196 ze dne 17. června ve...
Alena Tibitanzlová

K některým iracionálním aspektům právní úpravy podmíněného zastavení trestního stíhání

Právní úprava podmíněného zastavení trestního stíhání doznala důsledkem novely trestního řádu provedené zákonem č. 193/2012 Sb. k 1. 9. 2012 výrazných změn. Podmíněné zastavení trestního...
Gabriela Wagnerová

Kdo ovlivňuje chod justice?

V listopadu loňského roku se na půdě Senátu Parlamentu ČR konala konference s názvem Efektivita a kvalita českého soudnictví: hodnocení a perspektivy. Konference se účastnili přední...
Tomáš Sokol

Tažení exekutorů za vyšším ziskem?

Dne 23. 9. 2020 jste publikovali na webu Česká justice, rozhovor s exekutorem panem Martinem Štikou. Článek má titul „Politici by se měli oprostit...
Antonín Blažek

Vládní novela exekučního řádu je špatným nosičem, ale stala se dobrou platformou pro poznání...

Vládní návrh změn občanského soudního řádu a exekučního řádu projednávaný v Poslanecké sněmovně doprovázený třemi desítkami pozměňovacích návrhů ukázal, že na budoucí podobě zásadních principů...
Lukáš Jícha

Omezení mobilárních exekucí znemožní likvidaci věcí dlužníka po vyklizení nemovitosti

Když se řekne exekuce, většina lidí si představí exekuci pro peněžité plnění směřující proti majetku dlužníka. Většinou tomu tak je, ale jsou tu i...
Václav Vlk

Bossing na státním zastupitelství trvající 33,3 let

Jak komentovat události týkající se nalézání práva a zásadních právních rozhodnutí, když se stále nabízí poznámky k jednání reprezentantů právnických profesí? V Ostravě u krajského soudu bylo...
Lukáš Jícha

Komu prospěje omezení mobiliárních exekucí?

V rámci projednávání vládní novely exekučních předpisů byl načten i poslanecký návrh na omezení mobiliárních exekucí. Původně se mělo jednat o změnu zakomponovanou přímo do...