Názory

Libor Vávra

R F

Monogram RF je zárukou úspěchu. Alespoň v tenisovém světě posledních dvou desetiletí to platí zcela jednoznačně. Počet úspěchů Rogera Federera je ohromující a mnozí odborníci...
Vendula Zahumenská

Proč jste mi na fakultě lhali?

S naivitou devatenáctiletého děcka jsem zasedla v září 2001 do lavic v přednáškové místnosti č. 136 na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Vypadalo to vznosně,...
Ivo Hartmann

Je Zaorálek antisemita? Došel až na kraj propasti.

V sobotu 23. 5. zveřejnil deník Právo pro „Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií“, pod který se podepsali ministr zahraničí Tomáš Petříček, ministr kultury...
Rudolf Mládek

Neslavné výročí novelizace vyhlášky ministerstva dopravy se blíží

Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů, je na...
Martin Rezek

Negativní dopady zneplatňování pojistných smluv aneb Pyrrhovo vítězství spotřebitelů

V současné době přibývá sporů, ve kterých se klienti pojišťoven soudně domáhají vrácení zaplacené částky či určitých poplatků z uzavřených pojistných smluv. Spotřebitelé-klienti pojišťoven, zřejmě pod vlivem...
Zdeňka Kovaříková

Zpravodajské služby a úniky utajovaných informací

Mezi veřejností je vžitý a rozšířený pojem „tajná služba“. Tento pojem však v České republice není oficiálně právně zakotven a český právní řád zná pouze...
Lukáš Křístek

Soudce Angyalossy a já

Píšu znalecké posudky více než 20 let. A před několika lety tak píšu posudek v práci a zvoní telefon. Hovor zněl asi takto: Dobrý den,...
Ludvík Novotný

Jaké IQ je potřeba k pochopení Ústavního soudu?

Nevím, jestli jsem příliš nedůvtipný, ale nemohu pochopit úvahy pléna Ústavního soudu, které jsou obsaženy v usnesení sp.zn. Pl. ÚS 11/20 ze dne 12.5.2020. Nesprávných...
Vladimír Janošek

Svévole MPSV, antivirus a jednatelé jako zaměstnanci

Jak známo, dne 31. 3. 2020 schválila na základě § 120 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoZ“)...
Petr Dimun

A zase ten dvojí metr

Prezidentka Soudcovské unie (SU) Daniela Zemanová považuje výběr nového předsedy Nejvyššího soudu (NS) za netransparentní. Veřejnost by podle ní měla znát jak způsob jeho...