Názory

Vladimír Jirousek

Monopol založený zákonem

(reakce na článek „Advokáti usilují o monopol v poradenství…“; Česká justice, 11. 8. 2020) Ustanovení § 2 zákona o advokacii zcela pregnantně vymezuje, kdo může na...
František Schulmann

Podivné argumenty JUDr. Kláry Samkové

Koncem minulého roku JUDr. Klára Samková oznámila světu, že měla velice nutkavou potřebu založit organizaci na ochranu advokátů, protože – v jejím podání – Česká...
Michal Hala

Tak jsem vysoudil miliony aneb Spravedlnost je spravedlnost

Tak jsem vysoudil miliony. Dva. Tedy necelé. Alespoň jsem si to spolu s celou republikou přečetl v novinách. Všem, jejichž obzory nekončí u matematiky pro zvláštní...
Zdeňka Kovaříková

Odtajnění informátora

V poslední době se mediálně často řeší trestní kauzy (např. obv. Machala, obv. Ratajský, popř. již dříve pravomocně skončená kauza ods. Švábenský – kdy informace...
Václav Vlk

Konečně léto. Nikoli však v datových schránkách

Tak je tady konečně léto. Vedro k zalknutí, sluníčko a právník si říká, proč se tady smaží. Osazenstvo kanceláře přemýšlí o tom samém, akorát v jemnějším...
Klára Samková

Může advokát převzít právní zastupování klienta při ukončování právního zastupování předchozím advokátem?

Jedním z praktických problémů, kterým advokát při přebírání právního zastupování čelí, je ukončení právního zastupování předchozího advokáta. Tento problém je obzvláště palčivý ve věcech civilně-právních...
Václav Vlk

To se ti vymstí Jaromíre aneb Ústavní soud bude muset obhajovat svoje vlastní rozhodnutí

Když Ústavní soud rozhodoval o první vlně koronavirových opatření, tak se rozhodnutí vlastně vyhnul. V zásadě vyložil, proč a jak nemá kompetenci o věci rozhodnout. Dílem velmi alibisticky vyložil, proč...
Petr Dimun

Česká právnická „kultůra“

Mělo by patřit k dobrému vychování, že kategorické soudy by se měly vynášet jen se znalostí věci. Měli by tak činit novináři, ale zvláště by...
Tomáš Sokol

Advokáti pomáhají, jen o dobročinnosti nemluví

Paní doktorka Šimáčková v rozhovoru otištěném později v Deníku N uvedla: „V profesní etice advokátů by mělo být mnohem hlouběji zakotveno, že mají pomáhat...
Monika Novotná

Volné obstarání důkazů?

Procesní pravidla v demokratických státech jsou obvykle založena na zásadě volného hodnocení důkazů. Nejinak je tomu i v daňovém řízení, tato zásada je upravena v §...