Helena Válková: Kárné pravomoci ministra by měly být daleko širší

"Jedno selhání by člověka nemělo exkomunikovat," soudí ministryně spravedlnosti Helena Válková. Foto: Robert Malecký

Ministryně spravedlnosti Helena Válková (ANO) si na pozadí debaty o novém zákonu o státním zastupitelství řekla o širší pravomoci týkající se možnosti kárně trestat státní zástupce. Stávající praxe, kdy je tato pravomoc svěřena kárným senátům Nejvyššího správního soudu, není podle ní dostatečná. Kárné senáty pracují vůči státním zástupcům mírně velkoryse, říká v rozhovoru pro Českou justici.

Cítíte v mediální přestřelce mezi vaším náměstkem Robertem Pelikánem a nejvyšším státním zástupcem Pavlem Zeman první výstřel bitvy o novou podobu zákona o státním zastupitelství, která by se měla odehrát během podzimu?

Nevím, zda jako první výstřel. Rozhodně je to otevřená mediální výměna názorů na to, jak by měl vypadat optimální návrh zákona o státním zastupitelství. Vždy, když o tom přemýšlím a rozhoduji se, je pro mne důležité jít také cestou uvažování, jaký zákon je průchodný v Poslanecké sněmovně. To by nás mělo ochránit před nějakými extrémními řešeními. Ne, že by to, co teď vzniká, bylo navíc extrémním řešením.

Co konkrétně tedy vzniká a kdy to má být hotovo?

Do konce srpna, což je náš pracovní termín, jsem uložila zpracování variant právě v oněch důležitých otázkách – tedy protikorupční speciály, nezávislost versus odpovědnost státních zástupců, funkční období, jejich odvolatelnost. Ale třeba i role Nejvyššího státního zastupitelství nebo ponechání čtyřstupňové soustavy. U některých těchto bodů chci variantní řešení. Ještě nemám k dispozici kompletní návrh zákona, některé ty varianty se dopracovávají. Ale řekněme, že to, o čem se teď hovoří, je diskuse o jedné z možných variant. Až budu mít k dispozici všechny varianty na jednom papíře, rozhodnu se po poradě s prvním náměstkem, jaký návrh pošleme do připomínkového řízení. Ale ještě předtím máme v ústavně-právním výboru sněmovny mezi 3. a 5. zářím k projednání i návrh zákona o státním zastupitelství. Čili teď se bavíme o jedné variantě, která se nejvíce odlišuje od původního návrhu sepsaného státním zastupitelstvím.

Největší kontraverze zřejmě vzbuzuje návrh na větší kontrolu státních zástupců ze strany exekutivy. Co si pod tím představit?

Za sebe, z dosavadní zkušenosti už vím, že postrádám kompetenci, která by mi umožnila lépe než doposud reagovat v případech, kdy se mi nejenom zdá, ale na základě dostupných materiálů mám oprávněnou pochybnost o tom, že řízení například probíhá nestandardně dlouho, jsou tam průtahy nebo další věci, které bych ráda podrobila kontrole. Mám na mysli možnosti kontroly, nikoli zásahy do živé kauzy, tedy abych říkala, jak to má být, i když si to třeba stokrát můžu myslet. Tuto kompetenci nemám, neměla bych ji mít, ministr spravedlnosti by ji nikdy neměl dostat. Na druhé straně by ale měl mít daleko větší možnost důsledné kontroly i možnost kárného postihu, který by byl citelnější, než je tomu dosud.

Kárný postih, jak je nastaven prostřednictvím senátu Nejvyššího správního soudu, nedostačuje?

Jak víme, kárné senáty Nejvyššího správního soudu pracují řekněme, alespoň se mi v některých případech zdá, vůči státním zástupcům velkoryse. Mírně. Já bych potřebovala některé kompetence mít a myslím si, že jednou z nich je i možnost kárných postihů. Samozřejmě je to otázka diskuse.

Nejvyšší státní zástupce argumentuje, že odklon vašeho návrhu od schváleného věcného záměru je tak významný, že byste měla znovu předstoupit před vládu a nechat si schválit nový věcný záměr. Souhlasíte s tím?

Nesouhlasím. Jsme jinou vládou. A když pominu od tohoto aspektu politického, tak schválený věcný záměr nebyl v mnoha směrech dodržen ani v normě připravené Nejvyšším státním zastupitelstvím. Rozhodně nesdílím názor, že by se tento nový návrh zákona měl otrocky řídit věcným záměrem schváleným za úplně jiné politické situace.

Robert Malecký