Ústavní soud dal ženě šanci na vyšší odškodnění za dvacetiletý soudní spor

Ústavní soud stížnost odmítl Foto: Mediafax

Ústavní soud dal advokátce Daniele Trávníčkové z Blanska šanci na vyšší odškodnění za přílišnou délku soudního sporu o ochranu osobnosti. Trval přes 20 let. Jako náhradu za průtahy požadovala 2,58 milionu korun, vysoudila jen 87.750 korun. Výši odškodnění musí znovu řešit Městský soud v Praze. Konečnou částku ústavní soudci nestanovili.

Původním důvodem k žalobě na ochranu osobnosti byl článek o Trávníčkové, který vyšel v dubnu 1991 v regionálním periodiku Týden u nás. Redakce se v následujícím čísle pokusila uvést informace na pravou míru a poskytla právničce prostor k reakci, přesto se nepodařilo odvrátit soudní spor. Trval roky, advokátka ale nakonec nevysoudila ani omluvu, ani odškodnění od vydavatele. Spor skončil až v prosinci 2011 odmítnutím její ústavní stížnosti.

Poté žena začala kvůli délce řízení usilovat o náhradu škody způsobené nesprávným úředním postupem. Justice při výpočtu vycházela ze základní částky 15.000 korun ročně. Takto stanovenou sumu 292.500 korun ale soudy ještě snížily o 70 procent, aby zohlednily jednak náročnost sporu, jednak procesní aktivitu žalobkyně, která využila všechny prostředky ke své obraně.

Advokátka tak za průtahy vysoudila jen 87.750 korun. S částkou nesouhlasila, proto podala ústavní stížnost. Podle ústavních soudců je sedmdesátiprocentní snížení odškodnění nepřiměřeně tvrdé, zvláště s ohledem na „extrémní délku“ řízení. Trávníčkové také podle ÚS nelze klást k tíži skutečnost, že využila všechny opravné prostředky včetně neúspěšné ústavní stížnosti, což samozřejmě spor protáhlo.

-čtk-