První dohoda o vině trestu v kárném řízení: kárný senát si vynutil přísnější trest

Jednání kárného senátu Foto: ČJ

První dohodu o vině a trestu v kárném řízení vůbec dnes schválil kárný senát Nejvyššího správního soudu (NSS) v čele s Tomášem Langáškem. Soudkyně civilního úseku Okresního soudu (OS) v Uherském Hradišti Ilona Miklová tak byla za průtahy a pozdní vyhotovení rozsudku postižena desetiprocentní srážkou z platu na dobu jednoho roku.

Soudkyni přitom původně předseda soudu Tomáš Gargulák navrhoval nejvyšší trest, tedy zbavení funkce soudkyně. V kárné žalobě z listopadu minulého roku vinil soudkyni z průtahů v 82 věcech a nevyhotovení rozsudků ve lhůtě v 5 případech. 

Soudkyně Miklová ale proti návrhu vznesla námitky, které především v případě pochybností o splnění lhůt ze strany kárného žalobce vedly k tomu, že předseda kárného senátu Langášek dal stranám ke zvážení uzavření dohody o vině a trestu. 

Jeho výzva byla akceptována, obě strany tak dostaly čas k dohodě. K té došlo na konci března, kdy soudkyně Miklová uznala průtahy u 31 věcí a nevyhotovení rozsudku ve lhůtě v jednom případě. Vzhledem ke snížení rozsahu kárných deliktů se strany dohodly i na snížení trestu, jakkoliv původně soudkyně vyjádřila ochotu přijmout trest srážky platu ve výši 10% na dobu jednoho roku. Výsledný návrh předložený dnes soudu zněl na 5% srážku po dobu šesti měsíců.

Během jednání kárného senátu dnes vyplynulo, že soudkyně Miklová má problémy s vyhotovováním rozhodnutí i s průtahy již delší dobu. Za průtahy ve 132 věcech jí byla ještě minulým vedením soudu udělena v roce 2017 výtka, a jak dnes konstatoval kárný senát, z těchto věcí bylo 14 taktéž součástí kárného návrhu. Předseda soudu Gargulák soudkyni v písemných vyjádřeních pro kárný senát vytýkal také nedostatečnou odbornost při výkonu funkce, proti čemuž ovšem dnes protestoval Miklové obhájce Jaroslav Brož.
Ten dával pochybení své klientky do kontextu fungování celého OS v Uherském Hradišti, kde podle jeho slov zcela selhalo minulé vedení, které problémy se soudci včas neřešilo. Brož před kárným senátem zastupoval v minulosti jiného soudce tohoto soudu, kterému také hrozilo zbavení funkce soudce.

Soudkyně Miklová zase uvedla, že ji mrzelo, když nový předseda hned měsíc po svém příchodu do čela soudu na ni podal kárnou žalobu, aniž by s ní o věci jednal, jak byla zvyklá u bývalé předsedkyně soudu. Ohradila se také proti tvrzení v původním kárném návrhu, že by pracovala pouze pod pohrůžkou důtky či kárné žaloby. Předseda soudu Gargulák uvedl, že musel podat kárnou žalobu krátce po svém nástupu, aby splnil lhůty. Očekával od soudkyně aktivní návrhy řešení, ale první schůzka proběhla až na jeho žádost v lednu letošního roku.

Obě strany musely členům kárného senátu odpovídat na otázky, které směřovaly jak k důvodům výše navrženého trestu, tak především k představám soudkyně ohledně nápravy stylu její práce. Z reakcí jak kárného žalobce, tak žalované i jejího advokáta bylo zřejmé, že takový průběh nečekali a v podstatě by všem bylo milé věc rychle uzavřít. Soud musel například hned na úvod odmítnout návrh soudkyně Miklové na omezení veřejnosti jednání. Jak konstatoval předseda senátu Langášek, veřejnost jednání kárného senátu je organickou součástí kárného řízení a slouží mj. k tomu, aby se nemuselo nejlépe vůbec konat.

Jakkoliv senát ocenil, že strany projevily vůli k dohodě a také k ní dospěly, její podobu odmítl. A to především s ohledem na výsledný trest, který byl shledán mírným, neboť jak rozsah, tak i povaha kárných deliktů byly závažné. Jak výslovně uvedl předseda Langášek, nejednalo se v tomto případě o žádný „kavalírský delikt“. K odmítnutí dohody pravděpodobně přispělo i nepřesvědčivé odůvodnění navrženého trestu a fakt, že původně byl navržen trest zbavení funkce soudkyně.

Strany se pak krátce poradily a dospěly ještě dnes k dohodě nové, s trestem snížení platu o 10% na jeden rok, což kárný senát akceptoval a dohodu posléze schválil.
Dohodu o vině a trestu v kárném řízení poprvé připustil kárný senát v čele s Miluší Doškovou letos v lednu. Podle informací České justice k dohodě o vině a trestu mezi soudcem OS pro Prahu 8 Martinem Valehrachem a vedením soudu došlo a návrh projedná kárný senát tento čtvrtek.

Petr Dimun