Žalobkyně z kauzy Vítkov: ve státním zastupitelství mi chyběl respekt

Dnes se Bilíková živí advokacií Reprofoto ČT

V těchto dnech uplynulo deset let od případu, který ji jako státní zástupkyni zviditelnil a ona se rozhodla, znechucena poměry ve státním zastupitelství, odejít do advokacie. Řeč je o Brigitě Bilíkové, bývalé státní zástupkyni Krajského státního zastupitelství v Ostravě (KSZ). Bilíková vykonávala dozor a u soudu zastupovala veřejnou žalobu v případu žhářského útoku na romskou rodinu ve Vítkově, při níž utrpěla rozsáhlé popáleniny malá romská dívka Natálka.

Dnes advokátka v jedné pražské advokátní kanceláři, dříve dokonce předsedkyně Etické komise Unie státních zástupců před ostravským okresním soudem popsala, že možná právě tento případ stál na začátku konce její kariéry ve státním zastupitelství. Bilíková u soudu vypovídala jako svědkyně o poměrech mezi ostravskými státními zástupci ve sporu, v němž na straně žalobkyně stála odvolaná vedoucí Okresního státního zastupitelství v Ostravě (OSZ) Tamara Kornasová, žalovanou pak byla Česká republika, zastoupená vedoucím KSZ v Ostravě Liborem Malým. Důvodem sporu byl údajný bossing a šikana, kterého se měla vůči Kornasové dopouštět bývalá dlouholetá vedoucí KSZ v Ostravě Zlatuše Andělová.

Státní zástupkyně Tamara Kornasová Reprofoto: ČT

Bilíková nastoupila na tehdejší ostravskou městskou prokuraturu, v jejímž čele už stála Andělová, v roce 1991. V roce 1996 se rozhodla zkusit jiná právní odvětví a odešla nejprve pracovat do bankovního sektoru, pak působila v České televizi.

V roce 2003 jí Andělová učinila nabídku vrátit se do státního zastupitelství, kterou akceptovala a vydržela v soustavě až do května minulého roku, kdy se rozhodla odejít. A jako důvod uvedla soudu, že již měla dost toho, jak se vůči státním zástupcům chovají Andělová a její náměstci. „Vadilo mi, že se nepřistupuje ke všem státním zástupcům stejně. Situaci měli horší ti, kteří byli méně ochotni se podřídit. Já jsem mezi tyto méně podřídivé patřila, a proto jsem denně narážela na problémy, které byly tímto mým osobním založením vyvolávané. Musela jsem například vysvětlovat věci, které byly naprosto jasné. Například bylo období, kdy jsem musela psát denně záznamy o tom, s jakými policisty jsem jednala a o čem. Rozhodně to nemuseli ale psát všichni státní zástupci a ani já jsem toto nemusela psát po celou dobu. Proč jsem ale musela v určitém období tyto záznamy psát, to já nevím, já jsem žádné problémy nevyvolávala. Já nevím, jak si to vysvětlit. Myslím si, že když jsem řešila kauzu Vítkov, bylo to v letech 2009 až 2012, a v této souvislosti jsem byla i mediálně prezentována, tak je možné, že JUDr. Andělová začala mít obavy z mého možného kariérního růstu a že bych ji mohla ve funkci nahradit,“ uvedla u soudu například Bilíková.

Zákaz přednášek

Následoval zákaz přednášek a seminářů, který neměl být Andělovou nijak vysvětlen a když jí byla nejvyšší státním zástupcem Pavlem Zemanem učiněna nabídka stáže na NSZ, byla stáž Andělovou zamítnuta také. S odůvodněním, že má malé děti a měla by se o ně starat. Poté se situace podle Bilíkové ještě zhoršila. „Nicméně snažila jsem se, aby se mě tyto podmínky na pracovišti nedotýkaly. S JUDr. Andělovou jsem komunikovala jen v nezbytně nutné míře, ale přesto jsem cítila, že na pracovišti pracuji v takovém toxickém prostředí, které jsem nechtěla dlouhodobě snášet, a proto jsem na jaře letošního roku ze státního zastupitelství odešla,“ prohlásila ve svědecké výpovědi Bilíková s tím, že o své situaci řekla Pavlovi Zemanovi, jeho náměstkovi Pavlovi Pukovcovi, Lence Bradáčové i Ivovi Ištvanovi, ale podle ní nebyla z jejich strany snaha věc řešit.

„Když mně pak jednou zamítla JUDr. Andělová účast na školení, tak jsem napsala JUDr. Ištvanovi dopis s žádostí o řešení. Následně mi JUDr. Ištvan volal, řekl mi, že tuto žádost o řešení mám adresovat ministerstvu, protože se jedná o záležitost správní, a já jsem mu na to odpověděla, že když to neřeší oni, tak proč by to mělo řešit ministerstvo. Na to mi JUDr. Ištvan odpověděl, což mě pobavilo, že pokud bude takových stížností na ministerstvu třeba 80, tak se tím už zabývat budou. Já jsem na základě toho vyhodnotila situaci v soustavě státního zastupitelství jako beznadějnou a rozhodla se odejít,“ popsala soudu své důvody k odchodu ze soustavy Bilíková. Ta ve své výpovědi popsala i situaci, kdy žádala z důvodu vyčerpání po deseti letech na agendě násilné trestné činnosti o přidělení agendy jiné, avšak nebylo jí vyhověno. Teprve po dvou letech od žádosti jí byla přidělena trestná činnost hospodářská.

Vrchní státní zastupitelství neobnoví trestní stíhání tří bývalých poslanců, kteří před dvěma lety čelili obvinění v jednom z případů Jany Nečasové Reprofoto ČT

„Nejprve doktorka Andělová této státní zástupkyni nechtěla stáž umožnit z pracovních důvodů s tím, že měla odůvodňovat ještě nějaký opravný prostředek. A tak jsme se dohodli s doktorkou Andělovou, že stáž doktorky Bilíkové bude posunuta o nějakou dobu, asi o půl roku. Když jsem pak začal vyřizovat stáž doktorky Bilíkové a dokonce jsem požádal i Nejvyšší státní zastupitelství, aby rozhodli o tom, že doktorka Bilíková může jít na stáž, tak vzápětí týden poté, co jsem vše vyřídil, mně doktorka Bilíková sdělila, že odchází ze soustavy státního zastupitelství do advokacie,“ uvedl k tomu ve své výpovědi u téhož soudu vedoucí VSZ v Olomouci Ivo Ištvan. Ten připustil, že byl o neshodách mezi státními zástupci v Ostravě informován. Podle jeho názoru byla ale Andělová často kritizována nespravedlivě a pokud má srovnat situaci na mezi KSZ v Ostravě a v Brně, tak nevidí výraznější rozdíly. Ze své pozice navíc nemohl stížnosti týkající se správy státního zastupitelství řešit, neboť k tomu nemá ze zákona žádné kompetence.

Senát Okresního soudu v Ostravě v čele se soudcem Jiřím Šopkem žalobu Kornasové 28. ledna tohoto roku zamítl, když konstatoval, že k šikaně či bossingu nedošlo.

Petr Dimun