Soud zamítl žalobu proti ministerským opatřením o uzavření škol

Jednání na Městském soudu v Praze Foto: Petr Dimun

Soud dnes zamítl žalobu právničky Venduly Zahumenské, která tvrdila, že dvě opatření ministerstva zdravotnictví o uzavření škol neoprávněně zasáhla do jejích práv. Žena spatřovala zásah v tom, že musela v době zrušené školní docházky zajistit péči o své dvě nezletilé děti. Soud ale uvedl, že ministerstvo mělo pravomoc obě opatření vydat a že jeho postup byl vzhledem ke koronavirové situaci důvodný. Verdikt je pravomocný.

Žaloba konkrétně mířila proti mimořádnému opatření ministerstva o zákazu osobní účasti na školní výuce z 10. března a proti prodloužení zákazu z 15. dubna. Předsedkyně senátu pražského městského soudu Viera Horčicová konstatovala, že to bylo právě a výlučně ministerstvo, kdo měl pravomoc školy zavřít podle zákona o ochraně veřejného zdraví. „Naopak vláda pravomoc k uzavření škol nemá, krizový zákon jí nic takového neumožňuje,“ řekla.

Zahumenská kritizovala i to, že ministerstvo opatření nedostatečně odůvodnilo. V tom jí dal soud za pravdu. „Požadavek na odůvodnění je při vydávání takto významných omezení naprosto klíčový, protože veřejnost se musí z odůvodnění vydaného aktu spíše než z tiskových zpráv dovědět, proč správní orgán k tak závažnému omezení přistoupil, z jakých zjištění vycházel a z jakých zdrojů tato zjištění čerpal,“ podotkla Horčicová.

Soudkyně však uvedla, že její senát nepovažoval za adekvátní prohlásit opatření za nezákonná jen kvůli tomuto formálnímu nedostatku. Proto před jednáním vyzval ministerstvo k předložení podkladů, na jejichž základě opatření vydalo – zejména stanovisek Státního zdravotního ústavu. Tyto dokumenty soud přesvědčily, že postup ministerstva byl namístě.

Zahumenská dnes k soudu nedorazila, zastupoval ji právník Václav Vlk. Mimo jiné prohlásil, že ministerstvo se „ocitlo ve stadiu absolutní neschopnosti“. Žena v žalobě nejprve požadovala zrušení napadených opatření, nicméně ministerstvo je v mezičase zrušilo samo, a soud poté připustil, aby právnička žalobu změnila a aby se domáhala ochrany před nezákonným zásahem.

Podle právníka ministerstva Jiřího Kindla bylo uzavření škol logickým krokem. „Koronavirus se šíří zejména při delším kontaktu v uzavřených prostorách, což je přesně případ školní docházky. Děti sice nepatří k rizikovým skupinám, ale mohou fungovat jako přenašeči,“ poznamenal a připomněl, že v době přijetí prvního z opatření se děti vracely z jarních prázdnin a řada z nich přijela z rizikových zemí, jakou byla Itálie.

Jiný senát pražského městského soudu zrušil před dvěma týdny čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb a maloobchod. Vyhověl tak žalobě experta na zdravotnické právo Ondřeje Dostála. Podle pravomocného rozsudku byla opatření nezákonná, protože je vláda nepřijala podle krizového zákona. Kabinet následně opatření přijal v zákonné formě.

„Zatímco pravomoc rozhodnout o tak zásadním zásahu do základních práv, jako je plošné omezení pohybu a podnikání, má v době nouzového stavu pouze vláda (…), pravomoc rozhodnout o uzavření škol nebo omezení jejich provozu je (…) výslovně svěřena ministerstvu zdravotnictví, a to v době nouzového stavu i mimo něj,“ vysvětlila k tomu Horčicová.

Ze 17 správních žalob souvisejících s nouzovým stavem, které obdržel v březnu a dubnu, už soud vyřešil desítku. Jenom u dvou – žaloby Zahumenské a Dostála – věcně zkoumal jejich obsah. Ostatní buď odmítl, nebo u nich zastavil řízení, zjistila ČTK z justiční databáze. Podle mluvčí soudu Markéty Puci bylo důvodem pro zastavení řízení nezaplacení soudního poplatku. Odmítnutí se pak dočkaly žaloby, jež napadaly opatření, která byla v mezičase zrušena buď vládou, nebo soudem na základě Dostálovy žaloby.

(čtk)