Předseda kontrolní komise Exekutorské komory Prošek vystoupil proti vymyšleným úkonům

Poslanci mění pravidla exekucí Reprofoto: ČT

Ostře a nebývale otevřeně se rozepsal v posledním vydání odborného periodika Exekutorské komory předseda kontrolní komise Komory Jiří Prošek: Přiznávání náhrady nákladů řízení oprávněnému za pseudo úkony nazval „lumpárnou“. Podle jeho slov chování ve stylu „dejte exekuce k nám, my vám přiznáme náhradu za tři vymyšlené úkony právní pomoci“ ohrožuje celý exekutorský stav.

Stať předsedy kontrolní komise Exekutorské komory a současné soudního exekutora z Plzně Jiřího Proška byla publikována v posledním vydání Komorních listů formou úvodníku.
Jak z textu vyplývá, nejde o problémy systémové. Přesto na základě kontrolní činnosti, kterou komise po celý rok vykonává, identifikoval dva ohrožující jevy: „První problém, který bych zařadil do škatulky ,svatokrádež´, je případ, kdy někdo z nás přestane vnímat peníze deponované na depozitním účtu pro oprávněné očima bankovní úřednice, ale začne se k nim chovat, jako by byly jeho (či si je chce jen na blíže neurčenou dobu vypůjčit). Je pravdou, že i my se tohoto jevu bojíme jako čert kříže, protože by mohl mít fatální následky pro celý náš stav,“ popisuje Prošek jev, který se může stát i v „lepší společnosti“, totiž prostou defraudaci.

Když se povinný proti výmyslu ohradí, prostě ho zrušíme

Zásadnější a mnohem nebezpečnější je však druhý poznatek plzeňského soudního exekutora ohledně vymýšlení nákladů právního zastoupení oprávněného. „Druhý problém, nepěkná, až zlá věc, která se nám tady začíná trošku rozmáhat, je bohužel snaha některých ojedinělých kolegů přilepšovat oprávněným na nákladech právního zastoupení za velmi rozporuplné pseudoúkony účastníků. A tak když má určitý konkrétní oprávněný či právní zástupce pravidelně ve ,svých´spisech přiznánu náhradu nákladů řízení za úkony typu − návrh oprávněného k provedení soupisu movitých věcí, nahlížení do spisu (které nemá žádný procesní důvod), návrh oprávněného k vydání takového či makového exekučního příkazu, žádost o lustraci majetku apod. − máme za to, že je třeba se takové exekuční praxi kontrolně více pověnovat,“ uvádí předseda kontrolní komise exekutorů.

„A to, o to více, když je dokonce takový postup vyšperkován o ,systém´: pakliže povinný proti takovým nákladům nepodá v rámci příkazu k úhradě nákladů exekuce námitky – výborně, pakliže podá – příkaz k úhradě nákladů exekuce v tichosti zrušíme a jedeme v krasojízdě dál,“ dodává Prošek.

Soutěž, kdo vymyslí více nákladů je lumpárna a ohrožení stavu

Poté exekutor tento způsob vedení řízení rovnou označuje za lumpárnu: „Jedná se totiž o postup, který za prvé velmi neférově poškozuje povinného (a to takového, který je procesně slabý). Zde se pochopitelně není možné dovolávat ani zásady vigilantibus iura skripta sunt, neboť tato zásada rozhodně nepředpokládá, že soudní exekutor v postavení skoro obdobném soudci systematicky straní jednomu účastníkovi na úkor druhého a tohoto poškozuje. Takový postup je prostě lumpárna.“

Varováním před vznikem soutěže exekutorů, kdo připustí více vymyšlených úkonů Jiří Plíšek svoji úvahu končí: „Za druhé, takový postup výrazně křiví tzv. konkurenční prostředí v exekucích. Předpokládám, že i ti kolegové, kteří horují za zachování konkurence a nezavádění teritoriality, nestojí o to, aby s ostatními soutěžili v disciplíně ,dejte exekuce k nám, my vám přiznáme náhradu za tři vymyšlené úkony právní pomoci – ne, ne, dejte je radši k nám, my vám jich přiznáme pět – a  my osm, a my…´. Dle mého názoru se jedná o nešvar, který, pakliže by se rozšířil, by mohl ohrožovat náš stav jako takový,“ uvádí v odborném časopisu Exekutorské komory předseda kontrolní komise.

Komora: Zjištění jsou výsledkem pravidel v minulosti

Podle Exekutorské komory ČR původ prvního jevu tkví v minulosti. Jak vyplývá z odpovědi Komory, oprávněný nebo povinný mohou jen stěží zpronevěře prostředků zabránit. „Přiměřená bdělost ze strany věřitelů je vhodná, nicméně to hlavní břemeno leží primárně na soudním exekutorovi, který musí nastavit vnitřní kontrolní mechanismy, aby k danému pochybení nedošlo, a rovněž na dohledových orgánech. Myslím, že každý z exekutorů Vám potvrdí, že kontrola nakládání s peněžními prostředky ze strany kontrolní komise je opravdu důkladná, z čehož rezultují zjištění, jejichž původ často tkví v minulosti, kdy právní předpisy nedostatečně upravovali pravidla pro vedení vymáhacích účtů,“ uvedla na dotaz České justice Komora.

Na dotaz, zda Komora doporučuje v případě defraudace prostředků exekutorem obrátit se na orgány činné v trestním řízení, neboť jde o trestný čin, uvádí Komora, že tak činí sama: „Je minimálně morální povinností Komory, aby sama podala trestní oznámení, je-li shledáno takové hrubé porušení předpisů týkajících se nakládání s vymoženým plněním. Takový postup je směrem k orgánům činným v trestním řízení realizován,“ sděluje pro Českou justici Exekutorská komora.

Komora nekomentuje probíhající šetření

Co se týče „lumpárny“ proti účastníkovi řízení vymýšlením nákladů řízení, je zde primárně odpovědnost exekutora a kontrolní komise nemůže přezkoumávat jednotlivé případy. Na dotaz, zda to opět není spíše věc pro orgány činné v trestním řízení, když Komora může jen stěží rozhodovat, zda jde o náklady fiktivní nebo oprávněné, Komora uvedla: „Je povinností primárně exekutora při rozhodování o nákladech přezkoumat, zda úkony ze strany věřitele či jeho právního zástupce byly učiněny a posoudit, zda jejich vynaložení bylo účelné či nikoliv. Úkolem dohledového orgánu není hodnotit jednotlivé kauzy, ale zjistit, zda se pochybení daného typu neděje systematicky a neporušuje se tak soutěž mezi exekutory, popř. se pokusit zajistit jednotný výklad např. ustanovení advokátního tarifu. Oboje kontrolní komise činí.“

Přesto Komora aspoň naznačila v poslední odpovědi na otázky, zda se letos setkala s touto podvodnou praktikou – výrobou vymyšleného dluhu za neexistující náklady, jak reagovala a zda tento jev není na kárnou žalobu a na zbavení úřadu a zda bude letos Komora jako kárný žalobce nějakou kárnou žalobu podávat? „Na tuto otázku z pochopitelných důvodů nelze odpovědět. Probíhající šetření nelze komentovat, ani předvídat jejich výsledek,“ uvedla Exekutorská komora doslova.

Irena Válová