Válková obvinila odvolaného Dohnala, že destabilizuje bezpečnost státu

Generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal Foto: archiv

Ministerstvo spravedlnosti obvinilo odvolaného generálního ředitele Vězeňské služby Petra Dohnala, že ohrožuje základní úkoly státu. Úřad ministryně Heleny Válkové (ANO) soudí, že se příslušník bezpečnostního sboru nesmí veřejně vyjadřovat ke svému odvolání a hodlá přijmout „veškerá nezbytná opatření k  zabezpečení nerušeného výkonu činnosti Vězeňské služby ČR“.

Stanovisko ministerstva je reakcí na otevřený dopis, který Dohnal rozeslal prezidentovi, premiérovi a dalším vysoce postaveným politikům. Píše v něm, že jeho nedávné odvolání bylo provedeno v rozporu se zákonem, a jako takové je neplatné. Zároveň varoval před neplatností kroků, které provede pověřený ředitel Pavel Ondrášek. Proti odvolání podá do konce týdne rozklad.

„Dosavadní jednání Mgr. Dohnala nemá v novodobé historii české justice obdoby. Příslušník bezpečnostního sboru nemůže veřejně a v rozporu se služebními předpisy hodnotit oprávněnost svého odvolání. Takové jednání zpochybňuje základní principy subordinace v bezpečnostních sborech a neodpovídá morálním požadavkům kladeným na důstojníka ozbrojené složky státu,“ píše se ve stanovisku ministerstva spravedlnosti.

Dohnala úřad ministryně Válkové obviňuje, že svým chováním ohrožuje řádné plnění základních úkolů státu na úseku Vězeňské služby ČR a potvrzuje správnost postupu ministryně spravedlnosti. „Jako příslušník bezpečnostního sboru a někdejší nejvyšší představitel Vězeňské služby ČR si generál Dohnal musí být vědom nebezpečí škodlivých následků svého jednání. Ministerstvo spravedlnosti ČR přijme veškerá nezbytná opatření k  zabezpečení nerušeného výkonu činnosti Vězeňské služby ČR,“ varuje ministerstvo. Jaké konkrétní kroky má na mysli, ministerstvo neupřesnilo. „Nad rámec vydané tiskové zprávy se nebudeme v tuto chvíli vyjadřovat,“ uvedla mluvčí Kateřina Hrochová.

„Mně jde jenom o to, aby byl v této zemi a v resortu spravedlnosti dodržován zákon,“ uvedl v reakci krátce Dohnal.

Krok ministerstva ostře zkritizoval advokát Zdeněk Koudelka, podle něhož jde o útok na základní lidská práva. „Ministerstvo a ministryně vystupují jako představitelé státu a tedy je nutné jejich akty hodnotit jako akt útoku výkonné moci na ústavní právo člověka šířit své názory. Jde o ústavně zaručenou svobodu projevu, kam patří i svoboda kritiky státních orgánů. Tato práva jsou právy všech lidí včetně zaměstnanců a představitelů státu. Ministerstvo spravedlnosti ukázalo, že neví, že ústava platí i pro něj a ústavní práva člověka nemůže omezit,“ napsal v reakci pro Českou justici advokát Koudelka.

Ministerstvo zároveň vyhlásilo výběrové řízení na podle jeho výkladu uvolněné místo generálního ředitele Vězeňské služby. Přihlášky uchazečů bude přijímat do 25. dubna.

Robert Malecký