Středa, 17. srpna, 2022

Ekonomický deník: Náramky pro vězně zatím nebudou. ÚOHS zakázal plnění smlouvy

DALŠÍ ČLÁNKY AUTORA

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zrušil některé hodnotící kroky v tendru na elektronické náramky pro domácí vězně a některé obviněné a de facto tak znemožnil Probační a mediační službě, která je zadavatelem zakázky, uzavřít smlouvu.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v nepravomocném rozhodnutí ve věci veřejné zakázky „Elektronický monitorovací systém pro trestní justici“ konstatoval porušení zákona ze strany zadavatele, kterým je Probační a mediační služba České republiky. Zjistil to sesterský portál Ekonomický deník.

Jako opatření k nápravě nezákonného postupu zrušil ÚOHS úkony zadavatele související s posouzením nabídky vybraného uchazeče o zakázku – izraelské společnosti SuperCom Ltd. Podrobně jsme o tendru psali například v textu Tendr na náramky pro vězně se komplikuje, ELTODO nesouhlasí s vyloučením a bude se bránit či v textu Proti tendru na náramky pro odsouzené protestují dvě firmy, Pelikánův resort čeká na podání k ÚOHS.

Antimonopolní úřad tímto svým rozhodnutím nezrušil celé zadávací řízení, ale pouze určité úkony zadavatele, který tak nemůže na základě tohoto rozhodnutí uzavřít smlouvu na plnění uvedené veřejné zakázky.

Správní řízení v této věci bylo zahájeno 23. března 2017 na základě návrhu společnosti O2 IT Services, která předložila druhou nejnižší nabídku. Navrhovatel (O2 IT Services) přitom zpochybnil postup Probační a mediační služby ve věci posouzení nejlevnější nabídky předložené společností SuperCom Ltd. Podle něj obsahovala totiž tato nejnižší nabídka tzv. mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Jedná se o takovou cenu, u které vznikají pochybnosti, zda je možné veřejnou zakázku za nabídnutou cenu vůbec realizovat. V případě, že některá z nabídek obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, je zadavatel povinen vyzvat uchazeče o zakázku ke zdůvodnění těch částí nabídky, které jsou pro výši nabídkové ceny podstatné. Pokud ale uchazeč zadavateli takovou cenu přesvědčivě nezdůvodní, je povinností zadavatele uchazeče ze soutěže vyloučit.

V rozhodnutí ÚOHS se mj. píše, že zadavatel nedodržel ve zmíněném zadávacím řízení postup stanovený v § 77 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách ve spojení se zásadou transparentnosti stanovenou v § 6 odst. 1 zmíněného zákona. Ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek totiž uvedl, že nabídku vybraného uchazeče posoudil ve vztahu k předpokládané hodnotě veřejné zakázky, ač podle § 77 citovaného zákona se má posuzovat výše nabídkové ceny ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zadavatel konstatoval, že nabídka vybraného uchazeče obsahuje mimořádně nízkou nabídkovou cenu, a přitom si nevyžádal od tohoto uchazeče písemné zdůvodnění k některým položkám, které byly pro výši celkové ceny podstatné.

Probační a mediační služba hledala dodavatele náramků již opakovaně. Několik tendrů muselo být ale zrušeno a naposledy se tak stalo z toho důvodu, že nepřišla vůbec žádná nabídka. Alternativní trest domácího vězení zavedl trestní zákoník již v lednu 2010, zatím jej soudci využívají jen málo. Důvodem může být právě skutečnost, že kontrolu „domácích“ vězňů zatím nezajišťují nepřetržitě elektronické náramky, ale pouze namátkově probační pracovníci.

Kristián Chalupa, Ekonomický deník

Tématu elektronických náramků se věnujeme dlouhodobě, přečtěte si starší texty:

Proti tendru na náramky pro odsouzené protestují dvě firmy, Pelikánův resort čeká na podání…23.3.2017 6:30

Tendr na náramky pro vězně se komplikuje, ELTODO nesouhlasí s vyloučením a bude se…27.2.2017 9:47

Náramky pro vězně dodá firma SuperCom za 93 milionů korun22.2.2017 16:55

Soutěžní dialog? Otazníky nad výběrovým řízením na náramky pro vězně trvají 15.2.2017 6:34

O stamilionovou zakázku na náramky pro vězně má zájem O2, T-Mobile nebo ELTODO 5.2.2017 6:30

Soutěžní dialog na náramky je nezákonný a hrozí milionová pokuta, varovali úředníci Válkovou 30.1.2017 6:30

Nabídku do tendru na náramky pro vězně poslalo pět dodavatelů 26.1.2017 12:48

AK Rowan Legal radí Pelikánovu resortu s tendrem na náramky, má sazbu 1700 korun…16.1.2017 10:30

Úředníci na ministerstvu zkoušeli náramky pro vězně, došlo i na testy požití alkoholu 3.1.2017 6:30

Zimmel: Do dvou let chceme náramky pro nejméně 500 vězňů 20.9.2015 14:21,

Náramky pro odsouzené jsou ve skluzu, ministerstvo prodloužilo tendr o dva měsíce 15.10.2015 15:14

Pelikán zasahuje do výběrového řízení na náramky pro vězně, zní z ministerstva 5.11.2015 6:00

Náramky pro vězně: Pelikán si přál vybrat konkrétní advokátní kancelář, tvrdí svědci 10.11.2015 11:14

Neúspěšný tendr na náramky pro vězně: Ministerstvo nastavilo nestandardní podmínky, zní z firem 8.1.2016 11:00

Slováci předběhli Česko, zavádějí elektronické náramky pro vězně 15.1.2016 8:04

Pelikán chce soutěžní dialog na náramky. Podezřívá firmy, že se při nevydařeném tendru domluvily 22.1.2016 6:30

Probační služba vypsala další tendr na náramky pro vězně. Podmínky neuvedla 29.2.2016 12:25

T-Mobile a G4S mají stále zájem o zakázku na náramky pro vězně 7.3.2016 6:20

Vazbu zřejmě budou moci časem nahradit elektronické náramky 9.3.2016 6:07

Za krach tendru na náramky může podle ministerstva i portál Česká justice 21.3.2016 13:26

Do tendru na náramky pro vězně se přihlásilo osm zájemců 5.4.2016 12:16

Ministerstvo vyřadilo z tendru na náramky pro vězně dva uchazeče. Z Bruselu nedostane ani… O stamilionovou zakázku na náramky soutěží O2, T-mobile nebo Eltodo 29.5.2016 8:40

DALŠÍ ČLÁNKY Z RUBRIKY